CAD Studio Záborák - roční pronájem

Kód produktu
S-0431629-0100
Výrobce
Dostupnost
Skladem
Od 229 € bez DPH
Od 277,09 € s DPH

Popis

CAD Studio - Záborák

Generování záborových elaborátů z projekčních podkladů v DWG a dat z ČÚZK a RÚIAN

Aplikace "Záborák" a "Záborák IS" pro Autodesk Civil 3D a AutoCAD Map 3D


Záborák

Záborák - záborové elaboráty efektivně - šetřete si čas, nervy i peníze. Nadstavbová aplikace umožňuje do DWG výkresu vložit zdarma vektorová katastrální data z ČÚZK a RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) ve formě uzavřených polygonů, nad kterými lze po zadání různých typů záborů provést analýzu překrytí s výpisem dotčených parcel. Tento první výpis slouží jako podklad pro objednání podrobnějších dat ve formátu VFK. Po doplnění popisných dat VFK pak aplikace vygeneruje přehledný záborový elaborát v tabulkové formě tříděné podle čísla záboru, listu vlastnictví nebo stavebního objektu. Grafická katastrální mapa je doplněna také o informace o vlastnících a výměrách, s hyperlinkovým odkazem na nahlížení do katastru nemovitostí.

Aplikace Záborák je určena pro projektanty inženýrských staveb - přináší pohodlí, rychlost a přesnost vytváření záborových elaborátů přímo z projekčních podkladů v AutoCADu Map nebo Civil 3D a dat katastru nemovitostí.

Využijte oficiální online katastrální data pro zábory!

Program Záborák je k dispozici ve sjednocené verzi s původním Záborák IS pro inženýrské sítě. Záborák IS slouží pro generování záborových elaborátů z projekčních podkladů v DWG a dat z RÚIAN pro inženýrské sítě.

Záborák 2019

 

Hlavní vlastnosti aplikace Záborák 2018, 2019, 2020, 2021

 • Import grafických katastrálních dat z ČÚZK doplněných o některé atributy z RÚIAN ve formě vektorových polygonů (předchozí ruční postupy vyžadovaly náročnou tvorbu polygonové topologie parcel)
 • Kromě polygonů parcel jsou importovány: hranice KÚ, budovy, definiční body parcel a BPEJ, vnitřní kresba a polygony BPEJ
 • Lze zpracovat více katastrálních území najednou včetně více popisných VFK souborů
 • Jednotlivá katastrální území jsou vybrána automaticky podle polygonu zájmové oblasti či ze souboru VFK
 • Výběr a definice zájmové oblasti nebo několik typů záborů z křivek AutoCADu
 • Rozlišení stavebních objektů a uživatelského záboru podle názvu
 • Automatická konverze polygonů jednotlivých záborů a stavebních objektů podle názvů hladin šraf AutoCADu
 • Kontrola správnosti topologie polygonů jednotlivých záborů s grafickým upozorněním na chyby
 • Automatické generování hyperlink odkazů dotčených parcel pro nahlížení do KN
 • 3 typy výpisů dotčených parcel pro žádost VFK souboru (ve formátu ČÚZK)
 • Výstupní soubor se souřadnicemi polygonu zájmové oblasti ve formátu VFK
 • Vytvoření průniku parcel se zábory s automatickým číslováním jednotlivých zabraných ploch (volitelně podle světových stran)
 • Automatické vygenerování záborového elaborátu a výpisů do XLS
  • řazeno dle čísla záboru
  • řazeno dle listu vlastnictví
  • řazeno dle stavebního objektu
  • pro hromadnou korespondenci s jednotlivými podíly
  • řazeno a seskupeno podle vlastníků
  • sousední parcely
  • sousední parcely v pásu šířky X
 • Filtr podle druhu pozemků – ZPF a PUPFL
 • Ve výpisu rozdělené plochy podle BPEJ
 • Jednotlivé listy XLS podle katastrálních území
 • Informace o vlastnících jsou načteny do katastrální mapy - vhodné pro barevné rozlišení parcel jednotlivých vlastníků
 • Sousední parcely lze barevně odlišit
 • Styly zobrazení mapy včetně popisků parcel a záborů lze uložit a podle potřeby načíst
 • Možnost práci kdykoliv přerušit a zase se k ní vrátit díky ukládání dat do externí databáze
 • Výrazná úspora nákladů při pořizování katastrálních dat ve formátu VFK (stačí pouze levnější popisná data)
 • Použitá technologie SQLite odbourává problémy s 32/64bitovými ovladači databází pro MS Office

Aplikace podporuje tyto typy záborů: zájmová oblast, trvalý zábor, trvalý zábor bez výkupu, dočasný zábor, dočasný zábor do 1 roku, dočasný zábor nad 1 rok, uživatelský zábor a stavební objekt.

 

Rozšířené funkce aplikace Záborák IS

Aplikace Záborák IS (inženýrské sítě) nabízí všechny funkce jako standardní Záborák, ale navíc je rozšířena o generování automatických výpisů parcel dotčených inženýrskými sítěmi, včetně informací o jejich jednotlivých délkách a zabraných plochách ochranným pásmem. Vstupem jsou obyčejné 2D AutoCAD křivky ve vlastních hladinách a stažená katastrální mapa z RÚIAN.

Nástroj slouží k přípravě podkladů během inženýringu, sepsání smluv o smlouvách budoucích a definici věcných břemen pro inženýrské sítě.

Základní funkce Záborák IS:

 • načtení RÚIAN vektorové katastrální mapy
 • výběr hladin s inženýrskými sítěmi s rozlišením hlavní vedení x přípojka
 • definice šířky ochranného pásma pro vybrané hladiny
 • možnost uložit a načíst seznam definic do souboru
 • automatické vygenerování polygonů ochranných pásem dle definice
 • načtení VFK souboru z ČÚZK a jeho propojení na RÚIAN parcely
 • vygenerování výpisu vedení s uvedením dotčených parcel
 • listy v Excelu s parcelami dělenými dle délky potrubí, plochy ochranných pásem, plochy ochranných pásem mimo vlastní vedení (pro věcná břemena apod.)
 • všechny funkce stávajícího Záboráku včetně aktualizace stylů GIS vrstev
 • Novinky 
 • Výrazné zlepšení výkonu při generování průniků záborů a jejich výpisů
 • Zjednodušení názvu souboru při hromadném ukládání více podrobných výpisů
 • Polygonizace BPEJ hranic pro jejich pozdější využití u GIS analýz
 • Nová funkce pro načítání informací věcných břemen
 • Výpisy věcných břemen u vedení IS (typ, popis právního vztahu, oprávněný subjekt, číslo řízení)
 • Volitelně informace o věcných břemenech u podrobných „záborových“ výpisů  (typ, popis právního vztahu, oprávněný subjekt, číslo řízení)
 • „Strojový“ výpis CSV dle vlastníků (PARID, VLASTNIK, PODÍL)
 • „Strojový“ výpis CSV dle VB (PARID, typ, popis právního vztahu, oprávněný subjekt, číslo řízení)
 • Pás karet aplikace Záborák zpět v CUI

 

Přečtěte si Záborák polopatě na blogu.

Kompatibilní s AutoCAD MAP/CIVIL 3D