CAD Studio Railway Tools

Kód produktu
S-0620109-4000
Výrobce
Dostupnost
Skladem
Od 510 € bez DPH
Od 617,10 € s DPH

Popis

Nadstavba „Railway Tools“ rozšiřuje projekční CAD aplikaci Autodesk Civil 3D o nástroje určené speciálně pro návrh železniční infrastruktury v českých a slovenských podmínkách. Využívá nástrojů Civilu pro model terénu, vedení kridoru komunikace a jeho zasazení do terénu, tvorbu podélných a příčných profilů a další. Vše parametrické a online provázané - změny v trase se projevují v profilech atd.

Railway Tools nabízí funkce pro automatický výpočet a návrh železničního oblouku včetně jeho podrobného popisu, dále nástroje pro spojování a rozdělování tras. Řeší také generování podélných profilů s popisem materiálů železničního svršku či kompletní směrové poměry včetně geometrických parametrů oblouků a výhybek. Výhybkový modul pak umožňuje vkládání jednoduchých, obloukových a křižovatkových výhybek a samozřejmě nesmí chybět ani vzorové šablony železničního svršku jednokolejné a dvoukolejné trati. Podsestavy kolejového lože umožnují automaticky vygenerovat správný tvar štěrkové konstrukce odpovídající typu stykované či bezstykové koleje. Pouhou změnou parametrů trasy lze ihned změnit celý projektovaný koridor - od výkresů podélného profilu a příčných řezů až po výpočet kubatur štěrkové lože a navazujících zemních prací.

 

Zkušební 14-denní verze je k dispozici na vyžádání.