Domů / Novinky / Měsíční pronájmy a automatické obnovy
Kategorie
Výrobci
CAD novinky
Podpora CS+

Ke všem produktům Autodesku dodáváme rozšiřující balíček služeb a aplikací CS+.

Balíček obsahuje zejména:

  • doplňkové aplikace - podle produktu
  • knihovny bloků, rodin, modelů, materiálů
  • šablony a styly
  • výukové materiály
  • přístup na helpdesk CAD Studia
  • přístup do databáze VIP tipů

Podrobné informace najdete na webu CAD Studia: www.cadstudio.cz/csplus

Měsíční pronájmy a automatické obnovy

Zavádíme varianty měsíčních pronájmů. Ty mají povinné nastavení automatického obnovení. Varianta automatického obnovení může být doplněna i u jiných než měsíčních pronájmů. 

Automatické obnovení pronájmu znamená, že dokud zákazník kontrakt nezruší, je mu po uplynutí období pronájem obnoven a musí jej zaplatit. Oznámení o zrušení kontraktu je nutné zaslat na adresu autorenew@cadstudio.cz nejpozději 7 dní před ukončením období.

Více informací na http://www.cadstudio.cz/autorenew