Billing information

CAD Studio s.r.o.
Hornopolní 3322/34
702 00 Ostrava
Czech Republic

Tax number: 26197081
VAT number: CZ26197081

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 75392. Základní kapitál: 2 000 550 Kč.

Bank: Česká spořitelna, Account number: 6276972/0800

Contact us
* Required fields