Home / Building Industry / Civil Engineering

CADStudio Jízdní pruh zazubený


No ratings. Art.No.: 0660129-0000
speciální podsestava do aplikace Civil 3D do verze 2016, 2017, 2018 a vyšší.
Manufacturer: CAD StudioCAD Studio
Discontinued product
CADStudio Jízdní pruh zazubený

Podsestava umožňuje nastavit zazubení na obou stranách jízdního pruhu. Můžete tak jednoduše modelovat 3D povrchy, počítat kubatury, generovat okótované řezy a provádět výsledné vizualizace. Zazubený jízdní pruh dokáže spolupracovat nejen s vytvořenými CAD Studio silničními podsestavami, ale můžete jej kombinovat i s podsestavami Country kitu.

Zazubený jízdní pruh

Sklon podsestavy můžete řídit klopením z trasy či hodnotami parametrů. Na klopení reaguje odděleně kryt i pláň, což umožňuje velmi detailní návrh. Výchozí sklon krytu je -2,5%, pláň je pak klopena na -3,0%. Minimální tloušťka podsypu je hlídána na základě sklonu pláně buď pod vnitřním nebo vnějším okrajem pruhu.

Zazubený jízdní pruh

Sklon podsestavy můžete rovněž ovlivnit zaměřením stávajícího stavu komunikace či libovolným 3D objektem. Pro určení sklonu vám poslouží buď jeden či dva vzorkovací bodu. Vámi navržená niveleta však zůstává zachována.

Zazubený jízdní pruh

Write Product Review
No review available for this item.